Mamawise

Alt om baby, teenage og navne

Baby

Kan mit barn være ordblind?

Dysleksi er en neuroudviklingsforstyrrelse, der påvirker læsefærdighederne. Den er karakteriseret ved vanskeligheder med fonemisk bevidsthed, fonologi og ordafkodning. Selv om det er den mest almindelige indlæringsvanskelighed, kan ordblindhed være vanskelig at identificere. Hvis du har mistanke om, at dit barn kan være ordblind, skal du holde øje med følgende tegn og symptomer.

Tegn og symptomer på ordblindhed 

Ordblindhed forekommer i forskellige sværhedsgrader, hvilket kan gøre det svært at identificere den. Nogle børn med ordblindhed er kun let påvirket, mens andre kan have mere betydelige vanskeligheder, der hindrer deres evne til at læse præcist og flydende. De mest almindelige tegn og symptomer på ordblindhed omfatter bl.a.:

Vanskeligheder med fonemisk opmærksomhed

Fonemisk bevidsthed er evnen til at høre, identificere og manipulere individuelle lyde – eller fonemer – i talte ord. Børn med dysleksi har ofte problemer med opgaver vedrørende fonemisk bevidsthed, f.eks. at kunne tænke på de enkelte lyde i et ord eller at kunne blande separate lyde sammen til et ord.

Problemer med fonologi

Fonologi er lydsystemet i et sprog. Det omfatter reglerne for, hvordan lyde kombineres for at skabe ord. Børn med dysleksi har ofte svært ved at forstå disse regler, hvilket kan påvirke deres evne til at læse ord korrekt. De kan f.eks. undgå eller erstatte ord, der indeholder visse bogstavkombinationer, fordi de ikke kan udtale dem korrekt.

Vanskeligheder med afkodning af ord

Færdigheder i afkodning af ord indebærer, at man skal være i stand til at oversætte skrevne ord til talte ord. Børn med ordblindhed har ofte problemer med denne færdighed, hvilket kan gøre det svært for dem at læse præcist og flydende. De læser måske langsomt og laver ofte fejl, når de læser højt.

Tegn på, at dit barn kan være ordblind

Hvis dit barn har problemer med at læse, er det vigtigt at få det vurderet af en professionel. I mellemtiden er her nogle tegn på, at dit barn kan være ordblind:

– Vanskeligheder med at lyde ord
– Langsom eller upræcis læsning 
– Dårlig stavning 
– Problemer med at forstå vittigheder eller ordspil 
– Vanskeligheder med rimsende ord 
– Undgår at læse eller skrive opgaver 
– Vanskeligheder med organisering 
– Problemer med at følge instruktioner i flere trin 

Konklusion 

Hvis du har mistanke om, at dit barn kan være ordblind, er det vigtigt at søge professionel hjælp så hurtigt som muligt. Tidlig indgriben er nøglen til at hjælpe børn med ordblindhed med at nå deres fulde potentiale. En omfattende evaluering foretaget af en uddannet professionel – f.eks. en skolepsykolog eller en uddannelsesdiagnostiker – kan hjælpe med at bekræfte, om dit barn har ordblindhed eller ej, og bestemme den bedste behandling. Hvis dit barn får konstateret ordblindhed, er der ingen grund til at bekymre sig. Med den rette støtte kan børn med ordblindhed få et vellykket liv!