Mamawise

Alt om baby, teenage og navne

Baby

Hvad er et børnetestamente?

Hvad er et børnetestamente?

Et børnetestamente er et dokument, du kan oprette, hvor du har mulighed for at tilkendegive, hvem du ønsker, der skal overtage forældremyndigheden og værgemålet over dit barn/dine børn, hvis du – og den anden evt. forældremyndighedsindehaver, måtte gå bort, før barnet/børnene er fyldt 18 år.

Hvad bestemmer man i et børnetestamente?

I børnetestamentet kan man f.eks. vælge at udpege én eller flere personer, som man ønsker, skal tillægges værgemålet. Det er ofte nære familiemedlemmer – typisk børnenes mostre/fastre/onkler, der indsættes i børnetestamentet. Det anbefales at udpege mere end én person, da det således i tilfælde af, at den udpegede går bort før dig, er en anden person, der kan træde i stedet.

Hvordan opretter man et børnetestamente?

Der gælder som sådan ingen formkrav til børnetestamentet, men det anbefales at kontakte en jurist/advokat, da disse har erfaring i at oprette det pågældende dokument og har forstand på det juridiske. Dermed sikrer du dig, at børnetestamentet ikke tilsidesættes, allerede fordi der er ugyldige/ulovlige bestemmelser heri.

Man vil typisk indskrive den udpegedes navn og cpr.nr. – eller evt. blot fødselsdato – samt adresse, så der ikke er nogen tvivl om, hvilken person der er udpeget.

Skal et børnetestamente tinglyses?

Der er intet krav om, at børnetestamentet tinglyses for at være gyldigt. Børnetestamentet er nemlig i forvejen ikke et endeligt bindende dokument, idet det tilkommer Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen) at træffe endelig afgørelse. Familieretshuset vil dog i langt de fleste tilfælde følge din tilkendegivelse i et børnetestamente, medmindre hensynet til, hvad der findes bedst for barnet, taler derimod. Det anbefales, at I underskriver og opbevarer børnetestamentet i min. 2 eksemplarer. Hvis I ønsker det, har I mulighed for at gå til en notar for at underskrive børnetestamentet. Notaren opbevarer herefter børnetestamentet i testamente-registret. Dette giver jer en større sikkerhed for, at børnetestamentet kan findes, men er ikke et krav for gyldighed.

Hvordan får jeg hjælp til oprettelse?

Vi anbefaler, at du opsøger jurist el. advokat til udarbejdelse af dit børnetestamente, f.eks. juristfirmaet Arvesikring.dk.

Hvis du og din partner påtænker at oprette et børnetestamente, kan I overveje i samme omgang at oprette et normalt testamente, der sikrer arven mellem jer ved den førstes død – det er særligt relevant for ugifte samlevende. Fordelen ved at oprette et normalt testamente i samme omgang som børnetestamentet er nemlig, at børnetestamentet kan indskrives i det normale testamente. I sparer dermed både tid og penge og får børnetestamentet ind forbi notar.

I kan læse meget mere om børnetestamente her, hvor I også kan få kvalificeret juridisk hjælp til oprettelsen.